Aktualności

Zawiadomienie w sprawie rozliczenia mediów

SBM Merkury informuje, że zgodnie z Postanowieniem nr 1/2021 Zarządu SBM „Merkury” z dnia 03.02.2021 r. określa się sposób dostarczenia zawiadomień o rozliczeniach mediów za rok 2020 w sposób następujący:

1. Dla właścicieli lokali, którzy wskazali adres do doręczeń adres lokalu w zasobach zarządzanych przez SBM „Merkury”:

 a/ w przypadku nadpłaty w rozliczeniu                             - skrzynka pocztowa,

 b/ w przypadku niedopłaty w rozliczeniu do 100 zł            - skrzynka pocztowa,

 c/ w przypadku niedopłaty w rozliczeniu pow. 100 zł        - list polecony.

2. Dla właścicieli lokali, którzy wskazali inny adres korespondencyjny      – list polecony (niedopłaty pow. 100 zł) i list zwykły (nadpłaty i niedopłaty do 100 zł),

3. Dla właścicieli lokali, którzy do doręczeń wskazali adres e- mail            –e-mali.

4. Doręczenie zawiadomień, o których mowa powyższej w sposób określony powyższej jest skuteczne i ma skutek prawny.