Aktualności

Konsultacje planu remontów na rok 2018.

Zarząd SBM „MERKURY” informuje, że rozpoczął prace przygotowawcze opracowania planu remontów na 2018 rok.
Zgodnie z postanowieniami Art. 70 Prawa Budowlanego projekt planu remontów uwzględnia zalecenia przeglądu okresowego budynku „Wiosna 2017”, opinie konserwatorów oraz Administratorów Osiedla.

W trakcie konsultacji rozpatrywane będą również wnioski właścicieli lokali w kwestiach remontów i modernizacji budynków.
Szczegółowe informacje nt terminów konsultacji oraz proponowanych zakresów remontów dla poszczególnych budynków/osiedli dostępne są poniżej w załączonych plikach.