Aktualności

Informacja o uchwałach dot. planu remontów i planu gospodarczego na rok 2018

Szanowni Państwo

Informacja na temat wyników głosowania w sprawie planów gospodarczych na rok 2018 poszczególnych nieruchomości.

Załącznik