Aktualności

Informacja w sprawie przekształcenia wieczystego użytkowania

Sz.P.

Właściciele lokali

w budynkach zarządzanych przez SBM Merkury

 

Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa „Merkury” informuje, że w związku z ustawą z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 01.01.2019 r. ulega przekształceniu prawo wieczystego użytkowania gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Właścicielem gruntów, na których usytuowane są budynki mieszkalne w zasobach SBM Merkury jest miasto stołeczne Warszawa.

Właściciele wyodrębnionych lokali do dnia 31.12.2019 r. powinni otrzymać z Urzędu Dzielnicy zaświadczenie potwierdzające przekształcenie wraz z informacją o wysokości opłaty przekształceniowej.

W celu szybszego otrzymania dokumentu potwierdzającego przekształcenie właściciele lokali mogą wystąpić do Urzędu Dzielnicy z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie (opłata skarbowa za taki wniosek wynosi 50 zł).

Osoby, którym przysługuje odrębna własność lokali mieszkalnych, mogą złożyć wniosek o jednorazową zapłatę opłaty przekształceniowej i skorzystać z 98% bonifikaty. Każdy właściciel podejmuje decyzję indywidualnie. Szczegółowe informacje na ten temat będą zawarte w dokumencie wystawionym przez Urząd Dzielnicy.

W zakresie spółdzielczych praw do lokali decyzję podejmuje Spółdzielnia. Osoby, którym przysługuje takie prawo nie podejmują żadnych działań i nie składają żadnych wniosków w zakresie przekształcenia.

Równocześnie informujemy, że wnioski o przekształcenie złożone w IV kwartale 2017 r. wygasną z dniem 31.03.2019 r. i przekształcenie gruntu nastąpi na mocy ustawy z dnia 20.07.2018 r.

Szczegółowe informacje dot. przekształceń gruntów na mocy ustawy z dnia 20.07.2018 r. oraz wzory wniosków - znajdują się:

- na stronie Urzędu m.st. Warszawy https://warszawa19115.pl/

lub

- na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju https://www.miir.gov.pl/

                                                                                                                                    Zarząd

                                                                                                                               SBM Merkury