Aktualności

Nowe zasady zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej

Członkowie SBM „Merkury”

Zarząd SBM „Merkury” informuje, że w związku ze złożoną rezygnacją z członkowstwa w Radzie Nadzorczej jednego z członków Rady wybranej na lata 2017-2020, zachodzi konieczność  uzupełnienia składu Rady Nadzorczej na najbliższym na  Walnym Zgromadzeniu, które zostało zwołane na dzień 27.06.2019 r.

Przypominamy, że zgodnie z ostatnio znowelizowanym Statutem SBM „Merkury” wprowadzono nowe zasady zgłaszania kandydatów do Rady Nadzorczej. Kandydaci muszą zostać zgłoszeni do Spółdzielni na 15 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 12.06.2019 r. do godziny 14.00.

Zgodnie z § 53 ust. 3 Statutu SBM „Merkury” pisemne zgłoszenie winno być poparte przez co najmniej 10 członków i zawierać zgodę na kandydowanie wraz z oświadczeniem o którym mowa w § 53 ust. 7 Statutu.

Przekładowy formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej Spółdzielni.

Równocześnie zwracamy uwagę, że aktualnie w skład Rady Nadzorczej wchodzą przedstawiciele nieruchomości/osiedli: Wańkowicza 7/KEN 24, Bohaterów Września 3, KEN 21, Dembego 8, KEN 20A, Polnej Róży 2/4.

                                                                                                          Zarząd SBM „Merkury”