Aktualności

Aktualności w sprawie przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu.

Jak już informowaliśmy, trwa proces przygotowania  przez Urzędy Dzielnic Warszawy zaświadczeń potwierdzających  uprawnienia do przekształcenia, bonifikaty w opłacie  przekształceniowej. 

Wobec braku jednoznacznego stanowiska, co do możliwości przekształcenia gruntu, na których posadowione są urządzenia przesyłowe typu  stacje trafo oraz inne obiekty np. kiosk warzywny, czynione są starania o znowelizowanie Ustawy przekształceniowej,  tak aby nie było  konieczne  wydzielać z nieruchomości części  działek  na których znajdują się ww.   urządzenia przesyłowe czy inne obiekty służące funkcjonowaniu osiedli mieszkaniowych, a nie będącymi  obiektami mieszkaniowymi.

W naszej Spółdzielni problem ten dotyczy: Polnej Róży 1, Polnej Róży 2/4, Piotra Skargi 11, Dembego/Zaruby.

Wg informacji Zarządu Miasta procesy wydawania  zaświadczeń mogą przedłużyć się do I kwartału  2020 r. 

Szczegółowe informacje  dotyczące  przekształcenia gruntów znajdują się  na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy  https://warszawa19115.pl

oraz

 Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju  https://www.miir.gov.pl

 

O danych  dalszych działaniach  dotyczących przekształceń będziemy Państwa informować  niezwłocznie po uzyskaniu  wiążących  rozstrzygnięć.

 

Zarząd SBM „Merkury”