Aktualności

Zatrudnimy Kierownika Działu Finansowo – Księgowego, Z-cę Głównego Księgowego

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „MERKURY” w Warszawie,

 aktywny uczestnik na rynku mieszkaniowym

 

Oferuje pracę na stanowisku

Kierownika Działu Finansowo – Księgowego, Z-cy Głównego Księgowego

Miejsce pracy: Warszawa (Kabaty)

 Do obowiązków należy prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, prowadzenie gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych Spółdzielni, a w szczególności:

 • kierowanie i nadzorowanie działań podległego pionu organizacyjnego,
 • kontrolowanie i zatwierdzanie operacji finansowych pod względem ich zasadności, celowości i zgodności z prawem,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych, inicjowanie zmian w ZPK,
 • sporządzanie deklaracji VAT, CIT, PIT, podatku od nieruchomości i innych,
 • prowadzenie rozrachunków z pracownikami oraz ZUS,
 • prowadzenie ewidencji płacowej, obliczanie wynagrodzeń,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie, nadzorowanie sprawozdawczości GUS,
 • nadzór nad prawidłowym i terminowym regulowaniem zobowiązań,
 • nadzór nad rozliczaniem i ewidencjonowaniem kosztów na poszczególnych nieruchomościach,
 • współtworzenie finansowego planu gospodarczego i remontowego Spółdzielni,
 • sporządzanie informacji ekonomiczno-finansowych,
 • nadzór nad rozliczaniem wspólnoty mieszkaniowej,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse, rachunkowość),
 • co najmniej 5-letni staż pracy w Księgowości, w tym co najmniej 2 - letni staż na stanowisku kierowniczym (preferowane w spółdzielni mieszkaniowej),
 • biegła znajomość zagadnień finansowo-księgowych (z preferencją obowiązujących w spółdzielniach mieszkaniowych).

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza z zakresu Księgowości spółdzielni mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych,
 • praktyczna znajomość prawa podatkowego,
 • dobra organizacja pracy,
 • (mile widziana) znajomość programu firmy SoftHard Papirus SQL.

Oferta powinna zawierać:

 • CV
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i inne posiadane uprawnienia.

Oferujemy:

 • Stabilną pracę w miłej atmosferze,
 • Szkolenia,
 • Dogodną lokalizację (przy metrze Kabaty),
 • Godziny pracy (pon.10-18, wt.-pt.8-16).

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SBM Merkury z siedzibą w Warszawie przy Al. KEN 24 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych jest SBM Merkury z siedzibą w Warszawie przy Al. KEN 24. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.