Aktualności

Przekształcenia wieczystego użytkowania - stan na czerwiec 2022

Aktualnie przekształcone zostały następujące nieruchomości zarządzane przez SBM Merkury:

- Dembego 3 i 3A/ Zaruby 6 i 6A,

- Gościeradowska 13,

- KEN 21,

- Piotra Skargi 11,

- Polnej Róży 2/4,

- Wrzeciono 47B.

 

Do przekształcenia pozostaje grunt przy ul. Polnej Róży 1

W dniu 23.05.2022 r. Sąd wieczystoksięgowy dokonał wydzielenia działki pod ul. Na Przyzbie do odrębnej księgi wieczystej, w związku z czym spółdzielnia w dniu 27.05.2022 r. wystąpiła do Urzędu Dzielnicy Warszawa Ursynów z pismem w sprawie wydania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie wieczystego użytkowania. Wg informacji uzyskanej telefonicznie w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Dzielnicy Ursynów, takie zaświadczenie powinno zostać wydane w drugiej połowie b.r. jednakże data przekształcenia powinna być tożsama z datą wydzielenia do odrębnej KW działki stanowiącej ul. Na Przyzbie.

Każdy z właścicieli wyodrębnionych lokali od momentu otrzymania zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie będzie miał dwa miesiące na złożenie wniosku o jednorazową spłatę opłaty przekształceniowej z bonifikatą 98%.

W stosunku do spółdzielczych własnościowych praw do lokali  mieszkalnych taki wniosek w imieniu posiadaczy tych praw złoży Spółdzielnia.