Aktualności

Zawiadomienia o rozliczeniu mediów za II półrocze 2019 r. i wymiar nowych opłat eksploatacyjnych obowiązujących od dnia 01.03.2020 r.

SBM Merkury informuje, że zgodnie z Postanowieniem nr 1/2020 Zarządu SBM „Merkury” z dnia 05.02.2020 r.:

1. W dniach 11.02.2020  zawiadomienia o rozliczeniach mediów za II półrocze 2019 roku i wymiar nowych opłat eksploatacyjnych obowiązujących od dnia 01.03.2020 roku przekazane zostaną do skrzynek pocztowych poszczególnych właścicieli lokali.

2. W przypadku, gdy osoba której przysługuje prawo do lokalu wskazała inny adres korespondencyjny, rozliczenie mediów za II półrocze 2019 roku zostanie doręczone pocztą listem zwykłym.

3. Doręczenie zawiadomienia w sposób określony  w pkt 1 lub 2 jest skuteczne i ma skutek prawny.