Aktualności

Komunikat Zarządu SBM „MERKURY” w sprawie terminu zwołania Walnego Zgromadzenia

W związku z Ustawą  z dnia 31 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem COVID-19  termin zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni ulega przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania  stanu zagrożenia epidemicznego (art. 90 ustawy COVID).

Wg  aktualnego rozporządzenia  Ministerstwa Finansów  w sprawie  terminów zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019, terminem zwołania Walnego Zgromadzenia może być trzecia dekada miesiąca września br.

Z  życzeniami  zdrowia

Zarząd SBM „Merkury”