Aktualności

Informacja dot. rozliczenia mediów za I półrocze 2020 r.

Zarząd SBM „Merkury” w związku z ogłoszonym stanem epidemii na obszarze kraju RP zawiesza dokonanie rozliczenia mediów za I półroczne 2020 r., w nieruchomościach zarządzanych przez SBM „Merkury”.

Rozliczenie mediów  dokonane  na dzień 31.12.2020 r.  obejmować będzie dwa półrocza tj. okres od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.