Aktualności

Informacja w sprawie opłat za odpady

Szanowni Państwo

 

SBM Merkury informuje, że w dniu 10.01.2022 r. otrzymała odpowiedź Biura Gospodarki Odpadami Urzędu m.st. Warszawy potwierdzającą, że obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. stawką opłat za gospodarowanie odpadami jest 85 zł za gospodarstwo domowe.

Biorąc pod uwagę powyższe Zarząd postanowił utrzymać wymiar opłat za lokale w wysokości przekazanych opłat z datą 13 grudnia 2021 r. z wyjątkiem opłat za gospodarowanie odpadami, które wynoszą 85 zł miesięcznie od lokalu mieszkalnego.

Naliczenia zostaną skorygowane i przesłane Państwu wraz z rozliczeniem mediów w miesiącu lutym.

 

                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                      Zarząd SBM „MERKURY”