Aktualności

Petycja mieszkańców w sprawie utrzymania terenu zielonego przy ul. Polnej Róży

Szanowni Państwo

Poniżej udostępniamy skan petycji mieszkańców Kabat, Ursynowa i Warszawy w sprawie ochrony terenów zielonych zlokalizowanych między Stacją Techniczno-Postojową Metra Warszawskiego Kabaty a blokami mieszkalnymi nr 1 i nr 2/4 przy ul. Polnej Róży w Warszawie (działki nr 14 z obrębu 1-12-03 i nr 57/11 z obrębu 1-11-12) przed zabudową mieszkaniową z dnia 23 czerwca 2022 r.

Petycja została złożona w biurze podawczym Urzędu m.st. Warszawy w dniu 07.07.2022 r.

Treść petycji