Aktualności

Petycja w sprawie uruchomienia procedury uchwalenia planu miejscowego dla Kabat południowych

Szanowni Państwo.

Poniżej zamieszczamy treść petycji przekazanej w dniu 04.07.2022 r. do Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy w sprawie uruchomienia procedury uchwalenia planu miejscowego dla Kabat południowych.

Treść petycji

Odpowiedź na pety