Aktualności

Piotra Skargi - odmowa wydania warunków zabudowy dla terenu sąsiadującego

Informujemy uprzejmie, że  Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Decyzją Nr 123/TAR/22 z dnia 16.09.2022r. odmawia ustalenia warunków zabudowy i zasad zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w parterach  wraz z garażem podziemnym oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną na dz. Ew. nr 123/1, 124/1, 125, 126/1 z obrębu 4-10-14 oraz (teren pod infrastrukturę) na cz. Dz. ew. nr 118/2, cz.122, cz.123/2, 118/6, 118/7 i 118/8 z obrębu 4-10-14 przy ul. Piotra Skargi w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy.

Treść Decyzji nr 123/TAR/22