Konkurs ofert na opracowanie dokumentacji budynku wielorodzinnego w Dzielnicy Mokotów w Warszawie.

SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA „MERKURY”

02-797 WARSZAWA, AL. KEN 24

tel. 22  643.61.21

ogłasza  konkurs ofert na

opracowanie kompletnej dokumentacji budynku wielorodzinnego mieszkalno-usługowego z garażem podziemnym w Dzielnicy Mokotów w Warszawie.

Warunki przystąpienia do konkursu ofert:

  1. Wykupienie materiałów udostępnionych od dnia 04.04.2019 r. do 12.04.2019 r. w godz. 10oo – 14oo w siedzibie Spółdzielni pok. nr 8. Koszt materiałów wynosi 100 zł brutto (płatne gotówką w kasie).
  2. Wniesienie wadium w wysokości 5 tys. zł. formie przelewu.
  3. Złożenie Oferty w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Spółdzielni do dnia 29 kwietnia 2019 r. do godz. 15oo.
  4. Termin związania ofertą upływa 29.05.2019 r.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert w części lub w całości bez podania przyczyny.