Przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy na remont elewacji północnej i odnowienie elewacji przyległej do niej od str. ulicy Polnej Róży budynku przy ul. Polnej Róży 2/4 w Warszawie

SBM „Merkury”

02-797 Warszawa, Al. KEN 24, Tel. 22 643 61 21

ogłasza przetarg nieograniczony

na wybór wykonawcy na remont elewacji północnej i odnowienie elewacji przyległej do niej od str. ulicy Polnej Róży budynku przy ul. Polnej Róży 2/4 w Warszawie.

Materiały przetargowe (SIWZ) dostępne są w Dziale Eksploatacji w siedzibie Spółdzielni, pok. Nr 11 od dnia 10.04.2019 r. do dnia 30.04.2019 r. w godz. 1000- 1400

  1. Koszt materiałów przetargowych wynosi:  50 zł. brutto. Opłaty należy dokonać gotówką w kasie Spółdzielni.
  2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w formie przelewu w kwocie 7 tys. zł.
  3. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 06.05.2019 r. do godz. 1500.
  4. Termin związania ofertą upływa 05.06.2019 r.
  5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.