Przetarg na wybór wykonawcy na remont elewacji i balkonów budynku przy ul. Polnej Róży 1 w Warszawie

SBM „Merkury”  02-797 Warszawa, Al. KEN 24 , Tel. 22 643 61 21 ogłasza  przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy na remont elewacji i balkonów budynku przy ul. Polnej Róży 1 w Warszawie. Materiały przetargowe  (SIWZ) dostępne są w Dziale Eksploatacji w siedzibie Spółdzielni, pok. Nr 11 od dnia 16.04.2019 r.  do  dnia 13.05.2019 r. w godz. 1000- 1400

  1. Koszt materiałów przetargowych wynosi:  50 zł. brutto. Opłaty należy dokonać gotówką w kasie Spółdzielni.
  2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w formie przelewu w kwocie 50 tys. zł.
  3. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 13.05.2019 r. do godz. 1500.
  4. Termin związania ofertą upływa 12.06.2019 r.
  5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.