Przetarg na wybór wykonawcy na remont 4 szt. dźwigów osobowych hydraulicznych firmy Thyssen Krupp Elewator Sp. z o.o. w budynkach mieszkalnych przy ul. Dembego 3 kl. II, Zaruby 6A kl. I, Zaruby 6 kl. I i II w Warszawie

SBM „Merkury” 02-797 Warszawa, Al. KEN 24, Tel. 22 643 61 21 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy na remont 4 szt. dźwigów osobowych hydraulicznych firmy Thyssen Krupp Elewator Sp. z o.o. w budynkach mieszkalnych przy ul. Dembego 3 kl. II, Zaruby 6A kl. I, Zaruby 6 kl. I i II w Warszawie. Materiały przetargowe (SIWZ) dostępne są w Dziale Eksploatacji w siedzibie Spółdzielni, pok. Nr 11 od dnia 02.07.2019r. do dnia 26.07.2019r. w godz. 1000- 1400

  1. Koszt materiałów przetargowych wynosi: 50 zł. brutto. Opłaty należy dokonać gotówką w kasie Spółdzielni.
  2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w formie przelewu w kwocie 7,5 tys. zł.
  3. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 29.07.2019r. do godz. 1500.
  4. Termin związania ofertą upływa 28.08.2019r.
  5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.