Przetarg na wybór wykonawcy remontu balkonów z wymianą daszków nad balkonami w budynku przy ul. Polnej Róży 1 w Warszawie

SBM „Merkury” 02-797 Warszawa, Al. KEN 24, Tel. 22 643 61 21 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy remontu balkonów (115 szt., 695,9m2) z wymianą daszków nad balkonami ostatnich kondygnacji w budynku przy ul. Polnej Róży 1 w Warszawie. Materiały przetargowe (SIWZ) dostępne są w Dziale Eksploatacji w siedzibie Spółdzielni, pok. Nr 11 od dnia 22.10.2019 r. do dnia 20.11.2019 r. w godz. 1000- 1400

  1. Koszt materiałów przetargowych wynosi: 50 zł. brutto. Opłaty należy dokonać gotówką w kasie Spółdzielni.
  2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w formie przelewu w kwocie 30 tys. zł.
  3. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 25.11.2019 r. do godz. 1500.
  4. Termin związania ofertą upływa 23.12.2019 r.
  5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.