Przetarg na wybór wykonawcy wymiany poziomów i pionów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz rozdzielenia instalacji p.poż. od instalacji zimnej wody w budynku przy Al. KEN 21 w Warszawie.

SBM „Merkury” 02-797 Warszawa, Al. KEN 24, Tel. 22 643 61 21 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy na wymianę poziomów i pionów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz rozdzielenia instalacji p.poż. od instalacji zimnej wody w budynku przy Al. KEN 21 w Warszawie.

  1. Materiały przetargowe (SIWZ) dostępne są w Dziale Inwestycji w siedzibie Spółdzielni, pok. Nr 8 od dnia 29.10.2019 r. do dnia 12.11.2019 r. w godz. 1000- 1400
  2. Koszt materiałów przetargowych wynosi: 50 zł. brutto. Opłaty należy dokonać gotówką w kasie Spółdzielni.
  3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w formie przelewu w kwocie 6 tys. zł.
  4. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 02.12.2019 r. do godz. 1500.
  5. Termin związania ofertą upływa 11.01.2020 r.
  6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.