Przetarg na malowanie klatek schodowych oraz korytarzy w budynku przy Al. Bohaterów Września 3 w Warszawie.

SBM „Merkury” 02-797 Warszawa, Al. KEN 24, Tel. 22 643 61 21 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy na malowanie klatek schodowych nr IV i V oraz korytarzy w budynku przy Al. Bohaterów Września 3 w Warszawie.

 1. Materiały przetargowe (SIWZ) dostępne są w Dziale Eksploatacji w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 11 od dnia 17.01.2019 r. do dnia 08.02.2019 r. w godz. 1000- 1400
 2. Koszt materiałów przetargowych wynosi: 50 zł brutto. Opłaty należy dokonać gotówką w kasie Spółdzielni.
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w formie przelewu w kwocie 5 tys. zł.
 4. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 11.02.2019 r. do godz. 1500.
 5. Termin związania ofertą upływa 08.03.2019 r.
 6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.

Remont balkonów oraz wymiana balustrad balkonowych w budynku przy ul. Piotra Skargi 11 w Warszawie

SBM „Merkury” 02-797 Warszawa, Al. KEN 24 , Tel. 22 643 61 21 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy na remont balkonów oraz wymianę balustrad balkonowych od str. frontowej i północnej budynku przy ul. Piotra Skargi 11 w Warszawie. Materiały przetargowe (SIWZ) dostępne są w Dziale Eksploatacji w siedzibie Spółdzielni, pok. nr 11 od dnia 21.01.2019r. do dnia 15.02.2019r. w godz. 1000- 1400

 1. Koszt materiałów przetargowych wynosi: 50 zł. brutto . Opłaty należy dokonać gotówką w kasie Spółdzielni.
 2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w formie przelewu w kwocie 10 tys. zł.
 3. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 18.02.2019r. do godz. 1500 .
 4. Termin związania ofertą upływa 19.03.2019r.
 5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.