Przetarg na wybór wykonawcy zabezpieczenia przed zalewaniem opadami atmosferycznymi lokali użytkowych w budynku przy ulicy Polnej Róży 2/4 w Warszawie

SBM „Merkury” 02-797 Warszawa, AL. KEN 24, Tel. 22 641 32 57

ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy na wykonanie zabezpieczenia przed zalewaniem opadami atmosferycznymi lokali użytkowych w budynku przy ulicy Polnej Róży 2/4 w Warszawie.

 1. Materiały przetargowe (SIWZ) dostępne są w Dziale Inwestycji w siedzibie Spółdzielni, pok. Nr 8 od dnia 19.11.2019r. do dnia  03.12.2019r. w godz. 10⁰⁰ - 14⁰⁰
 2. Koszt materiałów przetargowych wynosi: 50zł. brutto. Opłaty należy dokonać gotówką w kasie Spółdzielni.
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w formie przelewu w kwocie 3 tys. zł.
 4. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 09.12.2019r. do godz. 15⁰⁰.
 5. Termin związania ofertą upływa 23.01.2020r.
 6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.

Przetarg na wybór wykonawcy wymiany poziomów i pionów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz rozdzielenia instalacji p.poż. od instalacji zimnej wody w budynku przy Al. KEN 21 w Warszawie.

SBM „Merkury” 02-797 Warszawa, Al. KEN 24, Tel. 22 643 61 21 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy na wymianę poziomów i pionów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji oraz rozdzielenia instalacji p.poż. od instalacji zimnej wody w budynku przy Al. KEN 21 w Warszawie.

 1. Materiały przetargowe (SIWZ) dostępne są w Dziale Inwestycji w siedzibie Spółdzielni, pok. Nr 8 od dnia 29.10.2019 r. do dnia 12.11.2019 r. w godz. 1000- 1400
 2. Koszt materiałów przetargowych wynosi: 50 zł. brutto. Opłaty należy dokonać gotówką w kasie Spółdzielni.
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w formie przelewu w kwocie 6 tys. zł.
 4. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 02.12.2019 r. do godz. 1500.
 5. Termin związania ofertą upływa 11.01.2020 r.
 6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.

Przetarg na wybór wykonawcy remontu balkonów z wymianą daszków nad balkonami w budynku przy ul. Polnej Róży 1 w Warszawie

SBM „Merkury” 02-797 Warszawa, Al. KEN 24, Tel. 22 643 61 21 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy remontu balkonów (115 szt., 695,9m2) z wymianą daszków nad balkonami ostatnich kondygnacji w budynku przy ul. Polnej Róży 1 w Warszawie. Materiały przetargowe (SIWZ) dostępne są w Dziale Eksploatacji w siedzibie Spółdzielni, pok. Nr 11 od dnia 22.10.2019 r. do dnia 20.11.2019 r. w godz. 1000- 1400

 1. Koszt materiałów przetargowych wynosi: 50 zł. brutto. Opłaty należy dokonać gotówką w kasie Spółdzielni.
 2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w formie przelewu w kwocie 30 tys. zł.
 3. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 25.11.2019 r. do godz. 1500.
 4. Termin związania ofertą upływa 23.12.2019 r.
 5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.