Przetarg na malowanie klatek schodowych w budynku przy Al. Bohaterów Września 3 w Warszawie

SBM „Merkury”  02-797 Warszawa, Al. KEN 24 , Tel. 22 643 61 21 ogłasza  przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy na malowanie klatek schodowych nr I; II; III  i korytarzy w budynku przy Al. Bohaterów Września 3 w Warszawie.

 1. Materiały przetargowe  (SIWZ) dostępne są w Dziale Eksploatacji w siedzibie Spółdzielni, pok. Nr 11 od dnia 17.09.2018r.  do  dnia 05.10.2018r. w godz. 1000- 1400
 2. Koszt materiałów przetargowych wynosi:  50 zł. brutto . Opłaty należy dokonać gotówką w kasie Spółdzielni.
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w formie przelewu w kwocie 5 tys. zł.
 4. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 08.10.2018r. do godz. 1500 .
 5. Termin związania ofertą upływa 07.11.2018r.
 6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.

Przetarg na malowanie klatek schodowych i korytarzy w budynku przy ul. Wańkowicza 7 w Warszawie

SBM „Merkury”  02-797 Warszawa, Al. KEN 24 , Tel. 22 643 61 21 ogłasza  przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy na malowanie klatek schodowych i korytarzy w budynku przy ul. Wańkowicza 7 w Warszawie.

 1. Materiały przetargowe  (SIWZ) dostępne są w Dziale Eksploatacji w siedzibie Spółdzielni, pok. Nr 11 od dnia 12.09.2018r.  do  dnia 28.09.2018r. w godz. 1000- 1400
 2. Koszt materiałów przetargowych wynosi:  50 zł. brutto . Opłaty należy dokonać gotówką w kasie Spółdzielni.
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w formie przelewu w kwocie 5 tys. zł.
 4. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 01.10.2018r. do godz. 1500 .
 5. Termin związania ofertą upływa 31.10.2018r.
 6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.