Przetarg na wymianę izolacji i obróbek blacharskich 15 szt. balkonów w budynku przy ulicy Wańkowicza 7 w Warszawie.

SBM „Merkury” 02-797 Warszawa, Al. KEN 24, tel. 22 641 32 57 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy na wymianę izolacji i obróbek blacharskich 15 szt. balkonów, przynależnych do lokali mieszkalnych w budynku przy ulicy Wańkowicza 7 w Warszawie.

  1. Materiały przetargowe (SIWZ) dostępne są w Dziale Inwestycji w siedzibie Spółdzielni, pok. Nr 8 od dnia 03.03.2020 r. do dnia 19.03.2020r. w godz. 1000- 1400.
  2. Koszt materiałów przetargowych wynosi: 30 zł. brutto. Opłaty należy dokonać gotówką w kasie Spółdzielni.
  3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w formie przelewu w kwocie 5 tys. zł.
  4. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 30.03.2020r. do godz. 1500.
  5. Termin związania ofertą upływa 30.04.2020 r.
  6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.