Przetarg na wybór wykonawcy wymiany liczników ciepła w budynku przy Al. KEN 21 w Warszawie.

SBM „Merkury”  02-797 Warszawa, Al. KEN 24 , Tel. 22 643 61 21 ogłasza  przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy wymiany 187 szt. liczników ciepła w budynku wielorodzinnym przy Al. KEN 21 w Warszawie.

  1. Materiały przetargowe  (SIWZ) dostępne są w Dziale Eksploatacji w siedzibie Spółdzielni, pok. Nr 11 od dnia 15.05.2018r.  do  dnia 25.05.2018r. w godz. 1000- 1500
  2. Koszt materiałów przetargowych wynosi:  50 zł. brutto . Opłaty należy dokonać gotówką w kasie Spółdzielni.
  3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w formie przelewu w kwocie 2 tys. zł. brutto.
  4. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 28.05.2018r. do godz. 1500 .
  5. Termin związania ofertą upływa 27.06.2018r.
  6. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia każdego z przetargów w części lub całości bez podania przyczyn.