Przetarg na wybór wykonawcy na czyszczenie i malowanie ścian frontowych i szczytowych elewacji budynków przy ul. Batalionu AK "Włochy” 11 w Warszawie

SBM „Merkury” 02-797 Warszawa, Al. KEN 24, Tel. 22 643 61 21 ogłasza przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy na czyszczenie i malowanie ścian frontowych i szczytowych elewacji budynków przy ul. Batalionu AK „Włochy” 11 w Warszawie. Materiały przetargowe (SIWZ) dostępne są w Dziale Eksploatacji w siedzibie Spółdzielni, pok. Nr 11 od dnia 06.05.2019r. do dnia 24.05.2019r. w godz. 1000- 1400

  1. Koszt materiałów przetargowych wynosi: 50 zł. brutto . Opłaty należy dokonać gotówką w kasie Spółdzielni.
  2. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w formie przelewu w kwocie 7 tys. zł.
  3. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Spółdzielni do dnia 27.05.2019r. do godz. 1500 .
  4. Termin związania ofertą upływa 26.06.2019r.
  5. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w części lub całości bez podania przyczyn.