Rada Nadzorcza

Urszula Kuźmicz
Przewodnicząca

Andrzej Krystosiak
Wiceprzewodniczący

Władysław Kazimierczak
Sekretarz

Wojciech Grabowski

Mariusz Gruczek

Sławomir Kotewicz

Marek Zawacki