Rada Nadzorcza

Urszula Kuźmicz
Przewodnicząca

Andrzej Krystosiak
Wiceprzewodniczący

Wojciech Grabowski
Sekretarz

Paweł Foryś

Mariola Frontczak

Krzysztof Sobiech

Magdalena Stelmach