Aktualności

Inwestycja Przy Doryckiej doceniona przez specjalistów

Budynek zrealizowany w ramach inwestycji "Przy Doryckiej" został doceniony przez miesięcznik "Architektura" wydawany przez wydawnictwo "Murator".

Link do artykułu

Pełną treść publikacji można przeczytać również tutaj.

Zatrudnimy Kierownika Działu Finansowo – Księgowego, Z-cę Głównego Księgowego

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „MERKURY” w Warszawie,

 aktywny uczestnik na rynku mieszkaniowym

 

Oferuje pracę na stanowisku

Kierownika Działu Finansowo – Księgowego, Z-cy Głównego Księgowego

Miejsce pracy: Warszawa (Kabaty)

 Do obowiązków należy prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, prowadzenie gospodarki finansowej, w tym spraw podatkowych Spółdzielni, a w szczególności:

 • kierowanie i nadzorowanie działań podległego pionu organizacyjnego,
 • kontrolowanie i zatwierdzanie operacji finansowych pod względem ich zasadności, celowości i zgodności z prawem,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych, inicjowanie zmian w ZPK,
 • sporządzanie deklaracji VAT, CIT, PIT, podatku od nieruchomości i innych,
 • prowadzenie rozrachunków z pracownikami oraz ZUS,
 • prowadzenie ewidencji płacowej, obliczanie wynagrodzeń,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie, nadzorowanie sprawozdawczości GUS,
 • nadzór nad prawidłowym i terminowym regulowaniem zobowiązań,
 • nadzór nad rozliczaniem i ewidencjonowaniem kosztów na poszczególnych nieruchomościach,
 • współtworzenie finansowego planu gospodarczego i remontowego Spółdzielni,
 • sporządzanie informacji ekonomiczno-finansowych,
 • nadzór nad rozliczaniem wspólnoty mieszkaniowej,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi.

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse, rachunkowość),
 • co najmniej 5-letni staż pracy w Księgowości, w tym co najmniej 2 - letni staż na stanowisku kierowniczym (preferowane w spółdzielni mieszkaniowej),
 • biegła znajomość zagadnień finansowo-księgowych (z preferencją obowiązujących w spółdzielniach mieszkaniowych).

Wymagania dodatkowe:

 • wiedza z zakresu Księgowości spółdzielni mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych,
 • praktyczna znajomość prawa podatkowego,
 • dobra organizacja pracy,
 • (mile widziana) znajomość programu firmy SoftHard Papirus SQL.

Oferta powinna zawierać:

 • CV
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i inne posiadane uprawnienia.

Oferujemy:

 • Stabilną pracę w miłej atmosferze,
 • Szkolenia,
 • Dogodną lokalizację (przy metrze Kabaty),
 • Godziny pracy (pon.10-18, wt.-pt.8-16).

 

Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez SBM Merkury z siedzibą w Warszawie przy Al. KEN 24 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych jest SBM Merkury z siedzibą w Warszawie przy Al. KEN 24. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

Informacja o uchwałach dot. planu remontów i planu gospodarczego na rok 2020

Szanowni Państwo.

Poniżej zamieszczone są informacje nt. wyników głosowań w sprawie uchwał dotyczących planu gospodarczego i remontów w roku 2020:

Batalionu AK "Włochy" 11

Bohaterów Września 3

Gościeradowska 13

Dembego 3/3A / Zaruby 6/6A

Dembego 8

Dembego 8A

Handlowa 34/Szczepanika 1/1A

KEN 20A

KEN 21

Piotra Skargi 11

Polnej Róży 1

Polnej Róży 2/4

Wańkowicza 7/KEN 24

Wańkowicza 7A/KEN 24A

Wrzeciono 47B

Zoltana Baló 6 i 8

Dembego 8 - wyniki ankiety w sprawie zastąpienia ochrony monitoringiem

Aktualności w sprawie przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu.

Jak już informowaliśmy, trwa proces przygotowania  przez Urzędy Dzielnic Warszawy zaświadczeń potwierdzających  uprawnienia do przekształcenia, bonifikaty w opłacie  przekształceniowej. 

Wobec braku jednoznacznego stanowiska, co do możliwości przekształcenia gruntu, na których posadowione są urządzenia przesyłowe typu  stacje trafo oraz inne obiekty np. kiosk warzywny, czynione są starania o znowelizowanie Ustawy przekształceniowej,  tak aby nie było  konieczne  wydzielać z nieruchomości części  działek  na których znajdują się ww.   urządzenia przesyłowe czy inne obiekty służące funkcjonowaniu osiedli mieszkaniowych, a nie będącymi  obiektami mieszkaniowymi.

W naszej Spółdzielni problem ten dotyczy: Polnej Róży 1, Polnej Róży 2/4, Piotra Skargi 11, Dembego/Zaruby.

Wg informacji Zarządu Miasta procesy wydawania  zaświadczeń mogą przedłużyć się do I kwartału  2020 r. 

Szczegółowe informacje  dotyczące  przekształcenia gruntów znajdują się  na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy  https://warszawa19115.pl

oraz

 Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju  https://www.miir.gov.pl

 

O danych  dalszych działaniach  dotyczących przekształceń będziemy Państwa informować  niezwłocznie po uzyskaniu  wiążących  rozstrzygnięć.

 

Zarząd SBM „Merkury”

                                                                                                                                 

Informacja w sprawie przekształcenia wieczystego użytkowania

Sz.P.

Właściciele lokali

w budynkach zarządzanych przez SBM Merkury

 

Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa „Merkury” informuje, że w związku z ustawą z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 01.01.2019 r. ulega przekształceniu prawo wieczystego użytkowania gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Właścicielem gruntów, na których usytuowane są budynki mieszkalne w zasobach SBM Merkury jest miasto stołeczne Warszawa.

Właściciele wyodrębnionych lokali do dnia 31.12.2019 r. powinni otrzymać z Urzędu Dzielnicy zaświadczenie potwierdzające przekształcenie wraz z informacją o wysokości opłaty przekształceniowej.

W celu szybszego otrzymania dokumentu potwierdzającego przekształcenie właściciele lokali mogą wystąpić do Urzędu Dzielnicy z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie (opłata skarbowa za taki wniosek wynosi 50 zł).

Osoby, którym przysługuje odrębna własność lokali mieszkalnych, mogą złożyć wniosek o jednorazową zapłatę opłaty przekształceniowej i skorzystać z 98% bonifikaty. Każdy właściciel podejmuje decyzję indywidualnie. Szczegółowe informacje na ten temat będą zawarte w dokumencie wystawionym przez Urząd Dzielnicy.

W zakresie spółdzielczych praw do lokali decyzję podejmuje Spółdzielnia. Osoby, którym przysługuje takie prawo nie podejmują żadnych działań i nie składają żadnych wniosków w zakresie przekształcenia.

Równocześnie informujemy, że wnioski o przekształcenie złożone w IV kwartale 2017 r. wygasną z dniem 31.03.2019 r. i przekształcenie gruntu nastąpi na mocy ustawy z dnia 20.07.2018 r.

Szczegółowe informacje dot. przekształceń gruntów na mocy ustawy z dnia 20.07.2018 r. oraz wzory wniosków - znajdują się:

- na stronie Urzędu m.st. Warszawy https://warszawa19115.pl/

lub

- na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju https://www.miir.gov.pl/

                                                                                                                                    Zarząd

                                                                                                                               SBM Merkury

"Warszawa w kwiatach i zieleni" - wyróżnienie

Zgłaszanie awarii i problemów dotyczących osiedli zarządzanych przez Spółdzielnię

SBM Merkury informuje, że została uruchomiona możliwość zgłaszania awarii i problemów dotyczących osiedli zarządzanych przez Spółdzielnię za pośrednictwem dedykowanego numeru telefonu

579 07 20 21.

Zgłoszeń można dokonywać również za pomocą formularza dostępnego na stronie interentowej Spółdzielni, dostępnego pod adresem: http://www.sbm-merkury.pl/kontakt/zgloszenia

Zarządzanie nieruchomościami

SBM Merkury oferuje usługi z zakresu kompleksowego zarządzania nieruchomościami wspólnot i spółdzielni mieskzaniowych przy wykorzystaniu personelu SBM Merkury i firm wpółpracjących.
Szczegółowe informacje mozna uzysklać pod nr telefonu 22 641 09 01 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja w sprawie modułu E-usługi

Informujemy, że SBM Merkury wdrożyła moduł E-usługi umożliwiający podgląd stanu konta opłat eksploatacyjnych oraz dokumentów organów Spółdzielni publikowanych na stronie internetowej (dla członków SBM Merkury).
W związku z powyższym w biurze Spółdzielni przy Al. KEN 24 w Warszawie (Dział Członkowski, pokój nr 6) można odebrać login i hasło do ww. systemu.
Loginy i hasła będą wydawane wyłącznie właścicielom lokali po weryfikacji danych osobowych z dokumentem tożsamości.