Aktualności

Informacja Zarządu SBM Merkury w sprawie zabezpieczenia i utrzymania nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię w okresie obowiązywania przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu zakażeniom wywołanym wirusem SARS-COV-2019

Celem zabezpieczenia warunków funkcjonowania urządzeń stanowiących wyposażenie budynków przypominamy o istnieniu telefonów zgłoszeniowych uwidocznionych na stronie internetowej Spółdzielni oraz w gablotach na poszczególnych klatkach schodowych. Są to fachowcy z zakresu:

- konserwacji hydrauliczno budowlanej,

- konserwacji elektrycznej,

- konserwacji domofonów,

- konserwacji bram garażowych,

- konserwacji wind.

W sytuacjach awaryjnych pomocni będą również pracownicy ochrony oraz administratorzy budynków (dostępni telefonicznie).

Przypominamy, że awarie i problemy z funkcjonowaniem osiedli mogą być również  zgłaszane mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Spółdzielni.

Przedsięwzięcia remontowe są realizowane zgodnie z rozstrzygniętymi wcześniej przetargami. Odwołane są natomiast zaplanowane wcześniej Zebrania Członków – nowe terminy ustalone będą w miarę ustępowania pandemii.

Nieprzerwanie pracują służby biura Spółdzielni, uprasza się jednak o ograniczenie kontaktów bezpośrednich na rzecz komunikacji telefonicznej i mailowej. Numery telefonów oraz adresy mailowe znajdą Państwo w zakładce Kontakt.

Zebrania Członków SBM Merkury - UWAGA odwołanie części zebrań

Stosownie do § 63 ust. 3 Statutu SBM Merkury, Zarząd SBM „Merkury” zaprasza na Zebrania Członków posiadających prawo do lokalu w osiedlach zarządzanych przez SBM Merkury.

Tematyki Zebrań Członków poszczególnych osiedli są dostępne poniżej:

Dembego 8 - 02.03.2020 - godz. 17.00 - 18.00

Dembego 8A - 02.03.2020 - godz. 18.00 - 19.00

Dembego/Zaruby - 02.03.2020 - godz. 19.00 - 20.00

Polnej Róży 2/4 - 05.03.2020 - godz. 17.00 - 18.00

Zoltana Baló 6 i 8 - 05.03.2020 - godz. 18.00 - 19.00

KEN 20A - 09.03.2020 - godz. 16.30 - 17.30

Wańkowicza 7A/ KEN 24A - 09.03.2020 - godz. 17.30 - 18.30

Wańkowicza 7/KEN 24 - 09.03.2020 - godz. 18.30 - 19.30

KEN 21 - 09.03.2020 - godz. 19.30 - 20.30

Gościeradowska 13 - 12.03.2020 - godz. 17.00 - 18.00 - UWAGA - ZEBRANIE ODWOŁANE

Piotra Skargi 11 - 12.03.2020 - godz. 18.00 - 19.00 - UWAGA - ZEBRANIE ODWOŁANE

Handlowa 34/ Szczepanika 1 i 1A - 12.03.2020 - godz. 19.00 - 20.00 - UWAGA - ZEBRANIE ODWOŁANE

Bohaterów Września 3 - 16.03.2020 - godz. 17.00 - 18.00 - UWAGA - ZEBRANIE ODWOŁANE

Wrzeciono 47B - 26.03.2020 - godz. 17.00 - 18.00 - UWAGA - ZEBRANIE ODWOŁANE

Polnej Róży 1 - 06.04.2020 - godz. 17.00 - 18.00  - UWAGA - ZEBRANIE ODWOŁANE

Batalionu Włochy 11 - 06.04.2020 - godz. 17.00 - 18.00 - UWAGA - ZEBRANIE ODWOŁANE

 

 

Zawiadomienia o rozliczeniu mediów za II półrocze 2019 r. i wymiar nowych opłat eksploatacyjnych obowiązujących od dnia 01.03.2020 r.

SBM Merkury informuje, że zgodnie z Postanowieniem nr 1/2020 Zarządu SBM „Merkury” z dnia 05.02.2020 r.:

1. W dniach 11.02.2020  zawiadomienia o rozliczeniach mediów za II półrocze 2019 roku i wymiar nowych opłat eksploatacyjnych obowiązujących od dnia 01.03.2020 roku przekazane zostaną do skrzynek pocztowych poszczególnych właścicieli lokali.

2. W przypadku, gdy osoba której przysługuje prawo do lokalu wskazała inny adres korespondencyjny, rozliczenie mediów za II półrocze 2019 roku zostanie doręczone pocztą listem zwykłym.

3. Doręczenie zawiadomienia w sposób określony  w pkt 1 lub 2 jest skuteczne i ma skutek prawny.

Najnowsze informacje w sprawie przekształcenia wieczystego użytkowania

Przekształcenia - co powinieneś wiedzieć?

Od 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostało przekształcone w prawo własności tych gruntów*. Mieszkańcy, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków otrzymują zaświadczenia potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania w prawo własności. W dokumencie jest informacja o wysokości opłaty przekształceniowej.

Warszawa ma największą ilość użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi ze wszystkich miast w Polsce – ponad 447 tysięcy. W stolicy wydano już zaświadczenia odnośnie 43% nieruchomości, których prawo użytkowania wieczystego uległo przekształceniu w prawo własności na mocy ustawy.

Pod tym adresem istnieje możliwość sprawdzenia czy Państwa nieruchomość została przekształcona.

Aktualnie przekształcone zostały następujące nieruchomości zarządzane przez SBM Merkury:

- Dembego 3 i 3A/ Zaruby 6 i 6A,

- Gościeradowska 13,

- KEN 21,

- Piotra Skargi 11,

- Polnej Róży 2/4,

- Wrzeciono 47B.

Właściciele lokali (prawo odrębnej własności) w tych nieruchomościach mogą składać w Urzędzie Dzielnicy wniosek o naliczenie opłaty jednorazowej i udzielenie bonifikaty. Druk wniosku o bonifikatę można pobrać tutaj: Dzielnica Ursynów, Dzielnica Targówek.

W stosunku do spółdzielczych własnościowych praw do lokali  mieszkalnych takie wnioski w imieniu posiadaczy tych praw złoży Spółdzielnia.

Nieruchomość przy ul. Polnej Róży 1 zostanie przekształcona po wydzieleniu działki pod ciąg komunikacyjny w północnej części działki (oznaczony jako ul. Na Przyzbie). Postępowanie w zakresie wydzielenia tej działki jest w  toku.

Jeżeli otrzymałeś już zaświadczenie potwierdzające przekształcenie nieruchomości:

■ zgłoś zamiar wniesienia opłaty jednorazowej wraz z bonifikatą w Urzędzie Dzielnicy lub Zarządzie Mienia Skarbu Państwa (ePUAP, poczta)
■ po otrzymaniu informacji o wysokości należności, wnieś opłatę, dostaniesz dokument potwierdzający spłatę należności
■ złóż wniosek w sądzie wieczystoksięgowym o wykreślenie roszczenia o opłatę wpisanego w księdze wieczystej
■ jeżeli wcześniej wniosłeś opłatę roczną za użytkowanie wieczyste w 2019 r. nadpłata zostanie zwrócona (na wskazane konto lub w kasie Urzędu Dzielnicy)

Jeżeli nie otrzymałeś zaświadczenia:
■ a Twój adres jest już na liście przekształconych nieruchomości:
- nie musisz płacić za użytkowanie wieczyste za 2020 rok
- poczekaj na zaświadczenie - są wydawane sukcesywnie, bez potrzeby składania wniosku
- nie masz powodu do obaw, zachowujesz prawo do bonifikaty, bez względu na datę otrzymania dokumentu
- jeżeli otrzymasz zaświadczenie po 30 listopada 2019 r. masz 2 miesiące na zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z bonifikatą (licząc od dnia otrzymania dokumentu). Następnie otrzymasz decyzję o wysokości opłaty jednorazowej z bonifikatą. Od tego momentu masz maksymalnie 2 miesiące na jej zapłatę. Dzięki temu zachowasz prawo do bonifikaty naliczonej od opłaty jednorazowej obowiązującej w 2019 r.
■ a Twojego adresu nie ma jeszcze na liście:
- sprawdź ponownie za kilka dni, lista jest aktualizowana

* Ustawa z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916 ze zm.)

 

Zgłaszanie awarii i problemów dotyczących osiedli zarządzanych przez Spółdzielnię

SBM Merkury informuje, że została uruchomiona możliwość zgłaszania awarii i problemów dotyczących osiedli zarządzanych przez Spółdzielnię za pośrednictwem dedykowanego numeru telefonu

579 07 20 21.

Zgłoszeń można dokonywać również za pomocą formularza dostępnego na stronie interentowej Spółdzielni, dostępnego pod adresem: http://www.sbm-merkury.pl/kontakt/zgloszenia

Zarządzanie nieruchomościami

SBM Merkury oferuje usługi z zakresu kompleksowego zarządzania nieruchomościami wspólnot i spółdzielni mieskzaniowych przy wykorzystaniu personelu SBM Merkury i firm wpółpracjących.
Szczegółowe informacje mozna uzysklać pod nr telefonu 22 641 09 01 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja w sprawie modułu E-usługi

Informujemy, że SBM Merkury wdrożyła moduł E-usługi umożliwiający podgląd stanu konta opłat eksploatacyjnych oraz dokumentów organów Spółdzielni publikowanych na stronie internetowej (dla członków SBM Merkury).
W związku z powyższym w biurze Spółdzielni przy Al. KEN 24 w Warszawie (Dział Członkowski, pokój nr 6) można odebrać login i hasło do ww. systemu.
Loginy i hasła będą wydawane wyłącznie właścicielom lokali po weryfikacji danych osobowych z dokumentem tożsamości.