Aktualności

Informacja o uchwałach dot. planu remontów i planu gospodarczego na rok 2020

Szanowni Państwo.

Poniżej zamieszczone są informacje nt. wyników głosowań w sprawie uchwał dotyczących planu gospodarczego i remontów w roku 2020:

Batalionu AK "Włochy" 11

Bohaterów Września 3

Gościeradowska 13

Dembego 3/3A / Zaruby 6/6A

Dembego 8

Dembego 8A

Handlowa 34/Szczepanika 1/1A

KEN 20A

KEN 21

Piotra Skargi 11

Polnej Róży 1

Polnej Róży 2/4

Wańkowicza 7/KEN 24

Wańkowicza 7A/KEN 24A

Wrzeciono 47B

Zoltana Baló 6 i 8

Dembego 8 - wyniki ankiety w sprawie zastąpienia ochrony monitoringiem

Aktualności w sprawie przekształcenia wieczystego użytkowania gruntu.

Jak już informowaliśmy, trwa proces przygotowania  przez Urzędy Dzielnic Warszawy zaświadczeń potwierdzających  uprawnienia do przekształcenia, bonifikaty w opłacie  przekształceniowej. 

Wobec braku jednoznacznego stanowiska, co do możliwości przekształcenia gruntu, na których posadowione są urządzenia przesyłowe typu  stacje trafo oraz inne obiekty np. kiosk warzywny, czynione są starania o znowelizowanie Ustawy przekształceniowej,  tak aby nie było  konieczne  wydzielać z nieruchomości części  działek  na których znajdują się ww.   urządzenia przesyłowe czy inne obiekty służące funkcjonowaniu osiedli mieszkaniowych, a nie będącymi  obiektami mieszkaniowymi.

W naszej Spółdzielni problem ten dotyczy: Polnej Róży 1, Polnej Róży 2/4, Piotra Skargi 11, Dembego/Zaruby.

Wg informacji Zarządu Miasta procesy wydawania  zaświadczeń mogą przedłużyć się do I kwartału  2020 r. 

Szczegółowe informacje  dotyczące  przekształcenia gruntów znajdują się  na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy  https://warszawa19115.pl

oraz

 Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju  https://www.miir.gov.pl

 

O danych  dalszych działaniach  dotyczących przekształceń będziemy Państwa informować  niezwłocznie po uzyskaniu  wiążących  rozstrzygnięć.

 

Zarząd SBM „Merkury”

                                                                                                                                 

Informacja w sprawie przekształcenia wieczystego użytkowania

Sz.P.

Właściciele lokali

w budynkach zarządzanych przez SBM Merkury

 

Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa „Merkury” informuje, że w związku z ustawą z dnia 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 01.01.2019 r. ulega przekształceniu prawo wieczystego użytkowania gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Właścicielem gruntów, na których usytuowane są budynki mieszkalne w zasobach SBM Merkury jest miasto stołeczne Warszawa.

Właściciele wyodrębnionych lokali do dnia 31.12.2019 r. powinni otrzymać z Urzędu Dzielnicy zaświadczenie potwierdzające przekształcenie wraz z informacją o wysokości opłaty przekształceniowej.

W celu szybszego otrzymania dokumentu potwierdzającego przekształcenie właściciele lokali mogą wystąpić do Urzędu Dzielnicy z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie (opłata skarbowa za taki wniosek wynosi 50 zł).

Osoby, którym przysługuje odrębna własność lokali mieszkalnych, mogą złożyć wniosek o jednorazową zapłatę opłaty przekształceniowej i skorzystać z 98% bonifikaty. Każdy właściciel podejmuje decyzję indywidualnie. Szczegółowe informacje na ten temat będą zawarte w dokumencie wystawionym przez Urząd Dzielnicy.

W zakresie spółdzielczych praw do lokali decyzję podejmuje Spółdzielnia. Osoby, którym przysługuje takie prawo nie podejmują żadnych działań i nie składają żadnych wniosków w zakresie przekształcenia.

Równocześnie informujemy, że wnioski o przekształcenie złożone w IV kwartale 2017 r. wygasną z dniem 31.03.2019 r. i przekształcenie gruntu nastąpi na mocy ustawy z dnia 20.07.2018 r.

Szczegółowe informacje dot. przekształceń gruntów na mocy ustawy z dnia 20.07.2018 r. oraz wzory wniosków - znajdują się:

- na stronie Urzędu m.st. Warszawy https://warszawa19115.pl/

lub

- na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju https://www.miir.gov.pl/

                                                                                                                                    Zarząd

                                                                                                                               SBM Merkury

"Warszawa w kwiatach i zieleni" - wyróżnienie

Zgłaszanie awarii i problemów dotyczących osiedli zarządzanych przez Spółdzielnię

SBM Merkury informuje, że została uruchomiona możliwość zgłaszania awarii i problemów dotyczących osiedli zarządzanych przez Spółdzielnię za pośrednictwem dedykowanego numeru telefonu

579 07 20 21.

Zgłoszeń można dokonywać również za pomocą formularza dostępnego na stronie interentowej Spółdzielni, dostępnego pod adresem: http://www.sbm-merkury.pl/kontakt/zgloszenia

Zarządzanie nieruchomościami

SBM Merkury oferuje usługi z zakresu kompleksowego zarządzania nieruchomościami wspólnot i spółdzielni mieskzaniowych przy wykorzystaniu personelu SBM Merkury i firm wpółpracjących.
Szczegółowe informacje mozna uzysklać pod nr telefonu 22 641 09 01 mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja w sprawie modułu E-usługi

Informujemy, że SBM Merkury wdrożyła moduł E-usługi umożliwiający podgląd stanu konta opłat eksploatacyjnych oraz dokumentów organów Spółdzielni publikowanych na stronie internetowej (dla członków SBM Merkury).
W związku z powyższym w biurze Spółdzielni przy Al. KEN 24 w Warszawie (Dział Członkowski, pokój nr 6) można odebrać login i hasło do ww. systemu.
Loginy i hasła będą wydawane wyłącznie właścicielom lokali po weryfikacji danych osobowych z dokumentem tożsamości.