O spółdzielni

Spółdzielnia "MERKURY" istnieje od 1990 roku jako spółdzielnia inwestycyjna, a od 1994 roku jako Spółdzielnia inwestycyjno - eksploatacyjna.

Wybudowaliśmy 1432 lokale mieszkalne i 54 lokale usługowe w budynkach wielorodzinnych (Gościeradowska 13, Piotra Skargi 11, Polnej Róży 1, Polnej Róży 2/4, Batalionu Włochy 11, Bohaterów Września 3, F. Kawy 46, Zoltana Baló 6 i 8, KEN 21, KEN 20A, Wańkowicza 7/KEN 24, Wańkowicza 7A/KEN 24A, S. Dembego 8, S. Dembego 3 i 3A, J. Zaruby 6 i 6A, Nowoursynowska 156A, Handlowa 34/Szczepanika 1 i 1A) oraz 39 domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej (Imbirowa 6/8, Ryżowa 5/7).

Spółdzielnia eksploatuje 14 osiedli mieszkaniowych w których lokale zajmowane są na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub odrębnej własności. Wszystkie budynki wykonane zostały w technologii tradycyjnej, ocieplone i opomiarowane według aktualnie obowiązujących norm. Łączna powierzchnia użytkowa zarządzanych budynków wynosi ponad 89.000 m2.

Zespoły mieszkaniowe wybudowane przez Spółdzielnię "MERKURY" uzyskiwały wyróżnienia i nagrody           w konkursach architektonicznych (Piotra Skargi, KEN 21, Zaruby) Mimo wysokiego poziomu świadczonych usług mieszkaniowych opłaty eksploatacyjne kształtują się na przyzwoitym poziomie - w granicach 7 zł/m2 powierzchni użytkowej lokalu łącznie z dostawą mediów, ochroną i wywozem nieczystości.

Aktualnie SBM Merkury realizuje dwie inwestycje:

- Inwestycja Relaksowa II (Kabaty) w której powstanie 47 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 2.661 m2,

- Inwestycja Przy Doryckiej (Bielany) w której powstanie 33 lokale mieszkalne i 2 lokale użytkowe, o łącznej powierzchni użytkowej 1582 m2.

Równocześnie Spółdzielnia poszukuje gruntów pod nowe inwestycje wielorodzinne na terenie Warszawy.


Kadra kierownicza SBM "MERKURY" posiada niezbędne kwalifikacje z zakresu prawa, inżynierii, ekonomiki oraz organizacji budownictwa. Dotyczy to również współpracującymi ze Spółdzielnią Biur Projektowych, firm inżynieryjnych i usługowych świadczących usługi serwisowe w zakresie utrzymania zasobów mieszkaniowych. Wg zgodnej opinii naszych (i nie tylko) mieszkańców - SBM "MERKURY" jest obecnie jedną z lepszych Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie.