Do kupienia

Nowe inwestycje

Aktualnie spółdzielnia poszukuje terenów pod nowe inwestycje.