Rady Osiedli

Informacje nt. składu poszczególnych Rad Osiedli oraz danych kontaktowych do członków Rad Osiedli, można uzyskać w Dziale Członkowskim SBM „Merkury”.