Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu SBM „Merkury”

Rada Nadzorcza SBM „Merkury” niniejszym informuje, że w dniu 4 grudnia 2023 r. został  rozstrzygnięty konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu SBM „Merkury” i dokonano  wyboru na stanowisko Prezesa Zarządu Panią Urszulę Kuźmicz.